Nevíte si rady? +420 485 121 610 (út – pá 9 -14)

Dějiny 20. století na CDIlona Pařízková, Helena..

199 Kč199 Kč

499 Kč

Skladem

Dějiny 20. století na CD

Ukázka CD (demo) zde


 

Minulost poznáváme nejspolehlivěji zhodnocením písemných dokumentů, dobových stavebních památek, užitkových předmětů a uměleckých děl. Většinu artefaktů z minulosti však už nemůžeme hodnotit přímo, ale jen zprostředkovaně. Například podle fotografií či dokumentů převedených do digitální podoby. Na vloženém CD spatříme nejznámější světové stavební památky a originály nejslavnějších uměleckých děl obrazy, sochy, grafiky, umělecké fotografie aj. Zásluhou rozličných vyobrazení pochopíme také principy fungování institucí i států, příčiny politických událostí i jejich časovou posloupnost. Dějiny 20. století se nám vyjeví jako barevný dokumentární film také zásluhou zobrazených grafů, mapek a časových přímek.

Kapacita knihy Dějiny 20. století byla z nezbytnosti omezena. Téměř 1000 obrázků v ní bylo podstatně minimalizováno. CD však umožní zájemcům o historii, aby zazřeli významné detaily i zvětšení důležitých artefaktů například na obrazovce počítače, na interaktivní tabuli nebo na plátně. Přiložené CD napomůže k lepšímu porozumění obsahu knihy. Naviguje čtenáře podle jejích kapitol. Je rozděleno do čtyř témat a do kapitol, které odpovídají struktuře knihy a nesou identické názvy.

CD obsahuje všechny výtvarné prvky z publikace. Zobrazuje více než 700 dobových fotografií, časových os, grafů a reprodukcí výtvarných děl. Každý představený artefakt doprovází text či motivační otázka. CD je upraveno tak, že lze nejprve otevřít kapitolu vcelku a poté v detailu přiblížit či zvětšit jednotlivé obrázky na celou obrazovku nebo promítací plochu. Vybírat z menu CD lze však i v jiném pořadí, než jaké je v publikaci. Snadno se lze vracet k předchozím obsahům, jednotlivým fotografiím nebo výtvarným dílům. Lze je rovněž mezi sebou porovnávat. Obdobná flexibilita přispívá k důkladnějšímu poznání i upevnění informací a je i zábavná. CD bylo vytvořeno pro žáky základních škol, studenty gymnázií i pro individuální zájemce o historii.